سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹ ساعت ×

برچسب » حسن روحانی

قمار خوش‌بینانه ترامپ
2 سال قبل

قمار خوش‌بینانه ترامپ

در این مطلب، با توجه به اهمیت موضوع به مرور مقاله ریچارد نفیو، محقق ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیای آمریکا و مشهور به معمار طراحی تحریم می پردازیم، نفیو در این مقاله از قطعیت اثر تحریم ها روی قیمت های نفت و عدم قطعیت و خوشبینانه بودن انتظار ترامپ برای به پای مذاکره نشاندن ایران و گرفتن امتیازات بیشتر نوشته است، نفیو این رویکرد ترامپ را «قمار خوشبینانه» نامیده است.

تَکرار ایران، برای پیروزی
2 سال قبل

تَکرار ایران، برای پیروزی

در چارچوب یک پیام انتخاباتی تَکرار پذیر و هیجان آفرین، دکتر حسن روحانی مخاطبان هدف خود را برای تَکرار ایران به صحنه آورد، تا هم پیامش را تَکرار کنند، هم با حضور در انتخابات نقش محوری خود را در تَکرار این کمپین انتخاباتی و تکمیل آن با رای به روحانی برای پیروزی او انجام دهند.