پنج شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۹ ساعت ×

برچسب » برند

برند تهران؛کلید مشارکت و توجه شهروندان به شهر
2 سال قبل

برند تهران؛کلید مشارکت و توجه شهروندان به شهر

به منظور افزایش حس تعلق به شهر در شهروندان تهرانی و تقویت هویت شهری و باز زنده سازی هویت محلی، برند شهر تهران باید به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار  گیرد و با بهره گیری از برند سازی اجتماعی، در طرح ریزی و برند سازی مجدد برند شهر تهران با استفاده از مشارکت شهروندان به گونه ای انجام شود که محور مشارکت،هم افزایی و تعاملات اجتماعی شهروندان و شهرداری در اداره شهر تهران قرار گیرد.

نجفی؛ قالیباف و مساله موقعیت‌گذاری
2 سال قبل

نجفی؛ قالیباف و مساله موقعیت‌گذاری

ژان نئول کاپفرر از صاحب نظران حوزه برند سازی؛ معتقد است برای دستیابی به یک جایگاه ذهنی در ذهن مخاطبان نیازمند به موقعیت‌گذاری هستیم،موقعیت‌گذاری که معطوف به تعلق و تفاوت است. و در پاسخ به چهار پرسش کلیدی – چرا؟ یا برای چه؟ – برای چه کسی؟  – چه وقت؟ – در مقایسه با چه […]

لزوم برندسازی فردی برای کاندیدا های انتخابات
2 سال قبل

لزوم برندسازی فردی برای کاندیدا های انتخابات

 بازاریابی سیاسی و برندسازی فردی، امروزه به عنوان یک علم نوظهور اما کاربردی مطرح است و کاندیدهای سیاسی در هر کارزار انتخاباتی تلاش می کنند از اهن ها بهره گیرند و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند. اما آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشاهده شد، عدم توجه کاندیداها به این مسئله مهم بود و […]

نام شما!
2 سال قبل

نام شما!

تصور این که نام ما تأثیری در زندگی و معیشت ما نداشته باشد، بسیار دشوار است. مبادلۀ «نام» میان انسانها گام نخست برای ایجاد رابطۀ انسانی، تجاری، اجتماعی و سیاسی یا گسترش هرگونه پیوند عاطفی است. چنانکه در آغاز پیوند عاشقانه یا برای داوطلب شدن جهت انجام کار، مسئولیت یا منصب سیاسی باید «نام»ی را […]