چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×
پ
پ

بهروز شیخ رودی تا کنون با شرکت در دوره های آموزشی مختلف توانسته است گواهی نامه پایان دوره آموزشی دوره های زیر را در حوزه های مختلف کسب نماید.

حوزه تبلیغات و مدیریت برند:

 • ارزیابی و ممیزی برند iso 10668 ، آکادمی dnw اتریش
 • سواد رسانه ایMEDIA LITERACY EDUCATION ؛دانشگاه ITHACA
 • مدیریت تبلیغات ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مدیریت رسانهMedia plan، مدرسه تبلیغات ایده
 • برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی،مدرسه تبلیغات ایده

حوزه مدیریت کیفیت و ایمنی:

 • تدوین الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMS ، آکادمی ای .اف .آر انگلستان
 • ممیزی داخلی سیتم مدیریت کیفیت ISO9001-2004 ، آکادمی ای .اف .آر انگلستان
 • تدوین الزامات و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت HSE-MS ، آکادمی توف ایران
 • مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2004  ، آکادمی توف ایران
 • اصول و مبانی HSE در طرح های عمرانی و کارگاههای ساختمانی  ، مجمع متخصصین ایران

حوزه برنامه ریزی،مدیریت و تعالی:

 • STRATEGIC MANAGEMENTبرنامه ریزی استراتژیک ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • BENCH MARKING مطالعه تطبیقی ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • ENTERPRISE ARCHITECTURE معماری سازمانی ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • SUPLY CHAIN MANAGEMENT مدیریت زنجیره تامین ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • ۵S INTRODUCTION استقرار نظم در محیط کار ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • TRIZ INTRODUCTION نوآوری نظام یافته ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • PRODUCTIVITY MANAGEMENT مدیریت بهره وری ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • TOTAL QUALITY MANAGEMENT مدیریت کیفیت جامع ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • EFQM مدل تعالی سازمانی ، سمینار آموزشی ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • SIX SIGMA شش سیگما ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • داده کاوی ، آکادمی توف
 • استخراج دانش و دانش نویس ، مگفا

حوزه سرمایه گذاری:

 • FAILURE MODE EFFECTS AND RISK ANALYSIS ارزیابی ریسک سرمایه گذاری  ، انجمن مهندسان صنایع ایران
 • ارزیابی طرح های  سرمایه گذاری  ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • تامین منابع مالی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حوزه اطلاع رسانی:

 • گزارشگری چند رسانه ای ، درسنامه
 • روزنامه نگاری شهروندی ، درسنامه
 • وبلاگ نویسی ، درسنامه
 • ویراستاری عمومی ،کشکول دانش
 • مدیریت امور فرهنگی ،کشکول دانش
 • سئو و بازاریابی محتوایی ، پویندگان دانش

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.