چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×
مروری بر نقش و جایگاه

دولت،شهرداری؛ بودجه و اقتصاد مقاومتی

شناسه : 517 486 بازدید

یکی از مسائل مهم که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پرداخته اند، نقش دولت های ملی و محلی در اقتصاد است. در حالت حداکثری،‌ اندیشه های اقتصادی نقش برنامه ریزی و مدیریت متمرکز اقتصاد را برای دولت ها قائل شده اند؛ در حالت حداقلی نیز دولت ها باید از اقتصاد خارج شده و هیچگونه دخالتی […]

دولت،شهرداری؛ بودجه و اقتصاد مقاومتی
پ
پ

یکی از مسائل مهم که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پرداخته اند، نقش دولت های ملی و محلی در اقتصاد است. در حالت حداکثری،‌ اندیشه های اقتصادی نقش برنامه ریزی و مدیریت متمرکز اقتصاد را برای دولت ها قائل شده اند؛ در حالت حداقلی نیز دولت ها باید از اقتصاد خارج شده و هیچگونه دخالتی در امور اقتصادی نداشته باشد.

به تناسب وظایف دولت در اقتصاد،‌ هزینه ها و درآمدهایی نیز برای دولت ها وجود دارد که بایستی به بهترین شکل مدیریت شود تا دولت و اقتصاد را به اهداف خود برساند.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان سه مورد مرتبط با نقش دولت و شهرداری ها به عنوان دولت های محلی در اقتصاد و بازطراحی مجدد آن در الگوی اقتصاد مقاومتی و همچنین مدیریت هزینه ها و درآمدهای دولت و شهرداری ها استخراج نمود. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

نقش :

اینکه دولت یا شهرداری ها چگونه در اقتصاد ورود داشته باشد،‌ مسئله مهمی است که در اصل ۳ اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. بر این اساس، نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیر حاکمیتی، به عنوان نقش دولت و شهرداری ها در الگوی اقتصاد مقاومتی مدنظر است.

درآمدها:

مدیریت درآمدهای دولت و شهرداری ها با توجه به نقشی که در اقتصاد دارد،‌ از مواردی است که در ماده ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، در این حوزه مدنظر است.

هزینه ها:

مدیریت هزینه های دولت و شهرداری با توجه به نقشی که در اقتصاد دارد، از مواردی است که در ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. کاهش هزینه های عمومی دولت،شهرداری ها و کشور و همچنین اصلاح ساختار و اندازه دولت و نهادهای حاکمیتی و کوچک سازی آن، در این حوزه مدنظر است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.