چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×

تاب آوری سیاسی و دوقطبی سازی

شناسه : 1042 82 بازدید

این تصویر در آمریکا و تصاویر مشابهش در جای جای جهان سیاست؛نتیجه اتکای کارزارهای انتخاباتی بر دوقطبی سازی است! آری سرانجام دوقطبی سازی های متکی بر رسانه ها و ذهن رای دهندگان چیزی جز این نیست! دو یا چند قطبی شدن می تواند هنجارهای دموکراسی و مردم سالارانه را نابود کند. هنگامی که اختلاف های […]

تاب آوری سیاسی و دوقطبی سازی
پ
پ

این تصویر در آمریکا و تصاویر مشابهش در جای جای جهان سیاست؛نتیجه اتکای کارزارهای انتخاباتی بر دوقطبی سازی است! آری سرانجام دوقطبی سازی های متکی بر رسانه ها و ذهن رای دهندگان چیزی جز این نیست! دو یا چند قطبی شدن می تواند هنجارهای دموکراسی و مردم سالارانه را نابود کند. هنگامی که اختلاف های اجتماعی – اقتصادی، نژادی یا مذهبی به تحزب شدید دامن میزند تداوم بخشیدن به تسامح دشوارتر می شود. دوقطبی شدن تا حدی برای دموکراسی مفید و حتی میتوان گفت ضروری است. تجربه تاریخی دموکراسی های غرب اروپا نشان میدهد که حتی جایی که تفاوت عمیق ایدئولوژیک، احزاب را از یکدیگر جدا می سازد نیز می توان به هنجارها تداوم بخشید. اما وقتی چنان اختلاف عمیقی در جوامع ایجاد میشود که احزاب با جهان بینی‌های مغایر عجین می‌شوند و هنگامی که اعضای آنها چنان از لحاظ اجتماعی از یکدیگر جدا هستند که تقریبا با یکدیگر تعاملی ندارند، رقابت های باثبات حزبی نهایتا جای خود را به برداشت های مبتنی بر تهدید متقابل میدهد. سیاستمداران همزمان با ناپدیدشدن تسامح متقابل، بیشتر وسوسه می‌شوند تا خویشتنداری را کنار بگذارند و سعی کنند به هر قیمتی پیروز شوند. این موضوع ممکن است مشوقی باشد برای ظهور گروههای مخالف نظام که کلیت قواعد دموکراتیک را رد می کنند. وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد، دموکراسی به دردسر میافتد. و در این لحظه است که شهروندان خسته از جنگ احزاب درپناه دموکراسی همچون این شهروند آمریکایی با زیر بغل زدن تریبون سخنگوی سنا از پایان دادن به یک دو قطبی دلشاد و خندان عکس می گیرند! البته این حضور و عکس هم خود بخشی از دو قطبی طرح ریزی شده توسط تیم ترامپ است،دو قطبی که نیاز به این هرج و مرج داشته؛اما غافل است از نتایج و اثرات بازنمایی آن بر صحنه سیاست در آمریکا و دیگر کشورها. دوقطبی سازی های بیش از حد توسط احزاب و گروههای سیاسی در دوران انتخابات و استقرار جریان پیروز سبب برآمدن پیروز ورشکسته می شود. دولت ورشکسته؛مجلس ورشکسته و شورای شهر ورشکسته محصول دوقطبی سازی بیش از حد و بکار بستن همه ظرفیت های اجتماعی و سیاسی برای پیروزی است؛پیروزی که فردای استقرارش با مطالبات انباشته و سررسید شده مواجه است و چون توان پاسخ به مطالبات در زمان مورد نظر وجود ندارد خود به خود نارضایتی و ورشکستگی را به وجود می آورد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.