شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ ساعت ×

آرشیو » مقالات بایگانی | صفحه ۲ از ۳ | بهروز شیخ رودی

نام همیشه زنده آیت الله
1 ماه قبل
بررسی برند شخصی؛سیاسی

نام همیشه زنده آیت الله

 نام بزرگ آیت الله هاشمی به عنوان یک برند شخصی،سیاسی درس هایی برای ما دارد؛ درس هایی که با شناخت آن ، ‏این روزها پس از یکسال از ارتحال ایشان و در شرایطی که فقدان حضور و حیات آیت الله هاشمی در جامعه احساس ‏می شود ، اما این احساس توآمان با حس زنده بودن […]

تَکرار ایران، برای پیروزی
2 سال قبل

تَکرار ایران، برای پیروزی

در چارچوب یک پیام انتخاباتی تَکرار پذیر و هیجان آفرین، دکتر حسن روحانی مخاطبان هدف خود را برای تَکرار ایران به صحنه آورد، تا هم پیامش را تَکرار کنند، هم با حضور در انتخابات نقش محوری خود را در تَکرار این کمپین انتخاباتی و تکمیل آن با رای به روحانی برای پیروزی او انجام دهند.