چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×

آرشیو » ارزیابی و تحلیل بایگانی | بهروز شیخ رودی

رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم
5 ماه قبل
بررسی و ارزیابی

رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم

سوابق: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب ۱۲بهمن سال ۸۲شورای اسلامی شهر تهران که پیش‌تر چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را بار دیگر لغو کرد.به‌دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲مورخ ۱۲بهمن سال ۸۲شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تغییر کاربری ساختمان و […]

چیزی یافت نشد !