پنج شنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹ ساعت ×

برچسب » هزینه ها

دولت،شهرداری؛ بودجه و اقتصاد مقاومتی
2 سال قبل

دولت،شهرداری؛ بودجه و اقتصاد مقاومتی

یکی از مسائل مهم که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پرداخته اند، نقش دولت های ملی و محلی در اقتصاد است. در حالت حداکثری،‌ اندیشه های اقتصادی نقش برنامه ریزی و مدیریت متمرکز اقتصاد را برای دولت ها قائل شده اند؛ در حالت حداقلی نیز دولت ها باید از اقتصاد خارج شده و هیچگونه دخالتی […]