امـروز : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

بررسی برند کاندیدا های انتخابات ریاست‌ جمهوری در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد

  بهروز شیخ‌رودی، کارشناس و مشاور برند شخصی، در نشست مؤسسه دین‌ و اقتصاد که با حضور دکتر فرشاد مومنی با تبیین این موضوع، از دید فنی به بررسی برندهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری ١٣٩۶  پرداخت که گزیده ...

بررسی برند کاندیدا های انتخابات ریاست‌ جمهوری در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد
باشگاه اندیشه...