«... ستارگانِ آسمان دیدم که هم چون باران بر سرِ من فروریزیدند و به زیارت [محمّد] می‌آمدند...»و آمنه مُعجِزها که دیده بود با وی بگفت. آن گاه عَبدالمُطَّلِب سیّد را برگرفت و بر سرِ دست‌های خود نهاد و به خانه کعبه آورد و در چهار " />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱