اصلاحات دهه‌های 1980 و 1990، الگوی تاریخی دستفروشی غیر‌رسمی (غیر‌قانونی) در خیابان‌های لیما، پایتخت پرو، را در جهت ایجاد فرصت‌های برتر تجاری برای فروشندگان فقیر برای همیشه دگرگون کرد. موسسه آزادی و دموکراسی هرناندو دسوتو (ILD)[" />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱