شهرداری ها معمولا تغییرات روند اداره مالی و بودجه ای خود را به اطلاع شهروندان می رسانند؛ این امر سبب می شود تا شهروندان از روند اداره مالیه شهری مطلع باشند، در ادامه برای استفاده از تجا" />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱