• 1611
  • 1607
IMG09405600

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

فیروزه ،قطعه ای از آسمان بهشت است دردل خاک تیره که تلاش آدمی آن را زینت بخش وجود می سازد و فیروزه را رنگ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسلام نیز خوانده اند ،اما برای من فیروزه همه این ها هست و نیست ،فیروزه خاطره ای است از دوران کودکی در خراسان جان در مسجدی تاریخی و شهری با چهره و پیشینه ای تاریخی ، که در آن به درس قرآن در کنار همسالانم مشغول بودم.
آری فیروزه برای من همه چیزمن است ،هویتم ،فرهنگ ،تاریخم ،خراسانم از سمرقند تا نیشابور و از مسجد گوهرشاد مشهد تا گازرگاه هرات.فیروزه یعنی من و من یعنی فیروزه

نوری برای زندگی...

personal-brand-social-media
  • نام

    مدیریت نام امروز بخش اجتناب ناپذیری از زندگی است، برای موفقیت باید نام  را به درستی دریابیم

  • رسانه

    در عصر رسانه های اجتماعی هر یک از ما رسانه ای است،رسانه ای که اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد

  • اجتماع

    باید مسئولانه در برابر یکایک افراد و مخلوقات فعالیت کرد،تا آنها هم نام ما را با رسانه خود ترویج کنند و هم یاریگرمان باشند

علایق کلیدی

مدیریت برند

دنیای امروز،دنیای نام هاست؛نام هایی که ارزش می آفرینند،احساسات را بر می انگیزند و زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار می دهند و ما نیز باید در میان بدنامی یا نیک نامی؛ماندگاری ناممان یا گم نامی راهی برگزینیم،راهی که به نام ما حیات و اعتبار بخشد…

مسئولیت اجتماعی

خداوند از آن جهت انسان را اشرف مخلوقات خود قرار داد تا انسان با تکیه بر خرد و احساسش نقشش را نه تنها در برابر جامعه بشری،بلکه در برابر عالم خلقت و همه مخلوقات ایفا کند؛ انسان برای ایفای نقش آرمانی که خالق هستی برای او ترسیم کرده نه تنها در برابر خود،خانواده،جامعه انسانی بلکه محیط زیست و همه مخلوقات مسئول است و باید به این مسئولیت عمل کند

رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی فرصتی است برای زندگی اجتماعی ما،خلق ارتباطات،کسب و کارها و ایفای مسئولیت و نقش اجتماعی ما با استفاده از رسانه ای که مال ماست.

دانش و مهارت

برندسازی72%

طراحی و اجرای کمپین66%

مدیریت رسانه های اجتماعی 86%

تبلیغات و اطلاع رسانی 53%

بازاریابی اجتماعی 80%

تالیفات

فعالیت و همکاری در سازمان ها و موسسات

عضویت در انجمن ها و مجامع